Uzavreli cyklochodník

. Zobrazené v Videosprávy

Prekvapilo to mnohých a tak sa to snažili obísť.
Mesto Prešov zväčšuje dĺžku cyklochodníkov, nová trasa by sa mala napojiť na ulici Laca Novomeského a pokračovať by mal až po Šalgovík. Pribudnúť by tak malo približne ďalších 850 metrov. Cena je stanovená na približne 83-tisíc eur, pričom investícia je financovaná z Európskej únie. Dokončenie by malo byť do šiestich mesiacov.
 
No zlá informácia pre nadšencov cyklistiky a kolieskového korčuľovania prišla v týchto dňoch. Cyklocesta na sídlisku II. bola uzavretá kvôli výstavbe mosta cez Torysu. Na križovatke Levočská Obrancov mieru je potrebné tak ako prikazujú značky prejsť na druhú stranu a pokračovať po ulici Obrancov mieru. Pre tých čo sú navyknutí ísť po osvedčenej trase sú po oboch smeroch zátarasy. Navyše aj na druhom brehu Torysy je prechod a prejazd zakázaný. I keď je tam vynovený chodník, značky a zátarasy Vám znemožnia plynulý prechod. Je potrebné rešpektovať značenie, pretože sa počíta s ďalšími výkopovými prácami a prácou s ťažkými mechanizmami.
 
Zhotoviteľ diela 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most EUROVIA SK, uskutočňuje tieto stavebné práce. Rekonštrukcia celého projektu by mala byť ukončená do konca roka 2019. Vo verejnom obstarávaní okrem úpravy križovatky, priľahlých ciest a chodníkov sa bude rekonštruovať aj most cez rieku Torysa. Realizovaná bude zmena šírkového usporiadania a počíta sa aj s napojením cyklotrasy na jestvujúce cyklochodníky.
 

Kontaktné údaje