MHD a spokojnosť v dotazníkoch

. Zobrazené v Videosprávy

Prešovčania hodnotili mestskú hromadnú dopravu.
Mesto rozoslalo dotazníky prakticky do každej domácnosti, občania mohli odpovedať aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky mesta. Na radnicu sa vrátilo 2374 dotazníkov. Anketa ukázala, že prešovskí cestujúci by privítali preferenciu verejnej dopravy a potešilo by ich hlavne viac spojov, ktoré by chodili častejšie a optimálnejšie by na seba nadväzovali. Anketa najviac zaujala obyvateľov mestskej časti č. 1, odkiaľ prišlo vyše 30% odpovedí. Medzi kuriózne námety patria napríklad požiadavky na zavedenie toaliet či televízorov vo vozidlách MHD. Dvaja odpovedajúci požadovali, aby sa vo vozidlách menej kúrilo a 31 by chcelo dopravu bezplatne. Všetky zozbierané podnety radnica odovzdá vedeniu DPMP, ktoré ich bude v rámci možností riešiť.
 

Kontaktné údaje