Kvalita vody v Delni

. Zobrazené v Videosprávy

V júli je prírodné kúpalisko Delňa otvorené. Voda v prírodnej nádrži podľa protokolu 2426/2018 je vhodná na kúpanie. Prezrádza to nastenná tabuľa blízko móla. Výsledky rozboru si môže skontrolovať návštevník areálu aj osobne. Kontrolu vykonalo akreditované laboratórium EKOLAB ešte koncom júna. Voda v Delni bola vhodná na kúpanie aj pred rokom, po tom čo sa na kvalite vody pracovalo ešte rok pred tým s odborníkom z Česka Blahoslavom Maršálkom. Ten navrhol a zrealizoval potrebné zariadenia zabezpečujúce dávkovanie síranu železitého a vápenného mlieka. Ide o metódu používanú na úpravu pitných a priemyselných vôd a k čisteniu všetkých druhov odpadových vôd. Pribudli aj ďalšie potrebné prvky, ktoré zlepšujú a udržiavajú kvalitu vody v nádrži na kúpanie.
 

Kontaktné údaje