V stredu 46. rokovanie MsZ

. Zobrazené v Videosprávy

Naživo môžete Mestské zastupiteľstvo sledovať 27.6. od 10:00.
Mestské zastupiteľstvo v Prešove sa 13. júna zišlo na mimoriadnom zasadnutí na ktorom prejednávalo jeden bod, a to návrh na kúpu akcií spoločnosti Spravbytkomfort. Mesto je v súčasnosti menšinovým akcionárom spoločnosti so základným imaním vyše 3 milióny eur a vlastní v ňom 45-percentný podiel. Zvyšných 55 percent vlastní rakúska spoločnosť Facilitycomfort Energie und Gebäudemanagement. Tento akcionár mestu v minulom roku oznámil, že sa rozhodol svoje akcie odpredať formou výberového konania. Podľa stanov spoločnosti však musí akcie najskôr ponúknuť druhému akcionárovi, čiže mestu Prešov.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili uplatnenie predkupného práva mesta Prešov na verejne neobchodovateľných akcií, zároveň zaviazali primátorku mesta Prešov Andreu Turčanovú, aby rokovala o cene ponúknutej akcionárom podľa stanov spoločnosti.
 
V tomto mesiaci sa poslanci stretnú ešte raz na 46. zasadnutí dňa 27. júna 2018. V programe rokovania majú 17 bodov, medzi ktorými je aj bod v ktorom je návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na volebné obdobie rokov 2018-2022 a volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v roku 2018.
 
Priamy prenos z rokovania poslancov si môžete pozrieť naživo od 10 hodiny v Televízii TV7 a na webovej stránke televízie.
 
 

Kontaktné údaje