Unipolab

. Zobrazené v Videosprávy

Úžitková plocha vedeckovýskumných priestorov je 834 m2. Prešovská univerzita v Prešove slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab, so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou za účasti Petra Krajňáka, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského. Schválené rozpočtové výdavky na daný projekt pre Prešovskú univerzitu predstavovali čiastku viac ako 4 mil. eur. Úžitková plocha vedeckovýskumných priestorov je 834 m2, pričom v budove sa nachádza 7 laboratórií, a s tým súvisiace miestnosti ako váhovňa, prípravovňa, kancelárie a technické miestnosti. Spolu je to 24 miestností v ktorých sa bude bádať. Veda a výskum majú na Prešovskej univerzite silné postavenie, o čom svedčia aj výsledky v tejto oblasti. Z tých najznámejších možno spomenúť zaznamenanie nového invázneho škodcu, napádajúceho nezrelé ovocie, muchy Drosophila suzukii. Budova Unipolab bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené ale aj viaceré iné katedry Prešovskej Univerzity.
 

Kontaktné údaje