Maratónska štafeta

. Zobrazené v Videosprávy

V tomto ročníku zaznamenali rekordný počet štartujúcich.
24. ročník Prešovskej maratónskej štafety sa konal v polovici mája na atletickom štadióne Základnej školy na ulici Šmeralovej. Všetky doterajšie ročníky boli na atletickom štadióne Prešovskej univerzity, no tá sa v tomto čase začala rekonštruovať.
Ako sa beží táto netradičná disciplína? Vytvoria sa družstvá, ktorých jednotlivý bežci absolvujú jedno kolo a odovzdajú štafetový kolík ďalšiemu vo svojom družstve. Po odbehnutí všetkých bežcov v družstve sa znovu zapojí prví bežec a tak to pokračuje kým sa nezabehne celá maratónska dĺžka.
To že Maratónska štafeta je viac rekreačným pretekom ako súťažným bolo vidieť nie len spoločnými dobehmi posledných pretekárov v družstve do cieľa, no aj tým ako sa finančná správa pripravila na dobitie vnútorných bateriek na počiatočnú hodnotu. Medaily a ceny pre najmladšieho, najrýchlejšieho či inak hodnoteného bežca budú všetkým pripomínať že takto o rok sa môžu zíjsť na 25. ročníku už znovu na staro vynovenom atletickom štadióne Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra.
 

Kontaktné údaje