Zapisy do 1. ročníka ZŠ

. Zobrazené v Videosprávy

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov, je povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Výber školy je síce na rodičoch, ale platí pravidlo, že by ho mali zapísať do spádovej školy s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis informuje poväčšine škola. Je to občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Prihlášku vyplníte priamo na zápise. My sme sa boli pozrieť na Základnú školu Kúpeľná. Na zápis do školy vybranej zákonným zástupcom, v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt alebo do inej školy či súkromnej alebo s nejakou špecializáciou v inom obvode je dôležité sa dostaviť v stanovenom dátume. Predškolákov na zápise diagnostickými prostriedkami posudzujú na pripravenosť školskej dochádzky s ohľadom na nároky školy. Učitelia si overujú základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, alebo základné počty.
Novoprijatí predškoláci sa do svojej vybranej školy vrátia naostro v tomto roku v pondelok 3. septembra.

Kontaktné údaje