Opravia štadión

. Zobrazené v Videosprávy

Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity už na prvý pohľad vykazuje opotrebovanie. Naposledy bol rozsiahlejšie rekonštruovaný pred desiatkami rokov. Medzitým sa na jednotlivých športových plochách vykonávala len pravidelná údržba. Prešovská univerzita sa rozhodla pokračovať v sérií rekonštrukčných procesov v univerzitných objektoch. Tento atletický štadión bude financovaný formou združenej investície vo výške viac ako 600 tis. €. Univerzita na to dá bez mála 207 tis. € a Prešovský samosprávny kraj prispeje zvyšnou sumou. Súčasťou rekonštrukcie bude atletická dráha vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúry pre ľahkú atletiku. Nebudú chýbať sektory hod kladivom, vrh guľou, skok do výšky a skok do diaľky. V blízkosti multifunkčné ihrisko pre rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a ihrisko pre plážový volejbal. Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť širokej verejnosti, no nezabúda sa prioritne na mládež. S rekonštrukčnými prácami sa začne v najbližšom období tak, aby bola obnova areálu dokončená najneskôr do začiatku najbližšieho akademického roka.

Kontaktné údaje