Okológia pre gymnáziá

. Zobrazené v Videosprávy

Na Katolíckej spojenej škole svätého Mikuláša organizovali vedecké dielne. Na Katolíckej spojenej škole svätého Mikuláša organizovali vedecké dielne Onkológia pre gymnázia. Medzi 4. februárom a 7. marcom sa táto akcia konala na celom Slovensku. Na východe to boli mestá Prešov, Košice, Snina, Vranov nad Topľou a Michalovce. V rámci projektu sa upriamuje pozornosť na potrebu onkologickej prevencie na všetkých jej stupňoch – od vyhýbania sa škodlivým vplyvom fajčenia, fyzickej nečinnosti, nezdravému jedlu cez preventívne prehliadky až po zvládanie stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu. Vedecké dielne boli určené pre starších študentov.

Kontaktné údaje