Jarné prázdniny a ABC

. Zobrazené v Videosprávy

Prímestský tábor pre deti 1. - 9. ročníka. ABC - Centrum voľného času organizuje počas jarných prázdnin, ktoré budú v dňoch 26. februára až 2. marca prímestský tábor pre deti 1. - 9. ročníka Základných Škôl.
Počas neho pripravili bohatý program zameraný na športovú a turistickú činnosť, prácu s výpočtovou technikou, tvorivé dielne, rôzne hry a súťaže.
O prešovských prázdninujúcich školákov sa denne od rána do popoludňajších hodín postarajú profesionálni pedagogickí pracovníci a pracovníčky.
Prihlášku s uhradeným poplatkom je potrebné doručiť do ABC – Centra voľného času najneskôr do 19. februára. Denný poplatok je 6,- € v ktorom počas dňa majú deti zabezpečený teplý obed, pitný režim, olovrant, materiálne a technické zabezpečenie a odmeny za súťaže.


Kontaktné údaje