Kroniku môžete pripomienkovať

. Zobrazené v Videosprávy

Svoje pripomienky zasielajte do 01. marca 2018. Mesto Prešov vydalo výzvu na svojej stránke na pripomienkovanie Kroniky mesta za rok 2016. Každá obec a aj mesto je povinné podľa zákona viesť kroniku. Táto povinnosť je deklarovaná aj v Štatúte mesta Prešov.
Obecné kroniky majú mimoriadne významné a nezastupiteľné miesto v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych spoločenských udalostí a procesov a sú prameňom národopisného a historického poznania. Slúžia ako doklad o dobe, ktorú žijeme, ako zdroj poučenia a zdroj základných poznatkov a informácií pre budúce generácie.
V záujme čo najpravdivejšieho a najobjektívnejšieho zdokumentovania udalostí mesto vyzýva na pripomienkovanie pracovnej verzie Kroniky mesta Prešov za rok 2016. Urobiť tak môžete na mailové adresy uvedené na stránke mesta, kde si aj pracovnú verziu môžete prečítať. Svoje pripomienky, prípadne doplnky  zasielajte do 01. marca 2018.


Kontaktné údaje