SHMÚ vydal upozornenie

. Zobrazené v Videosprávy

Opätovné upozornenie na smogovú situáciu pre Prešov. SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ako poverená organizácia vydal upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 v oblastiach Prešov a okolie. Jedná sa o opätovné upozornenie na smogovú situáciu pre Prešov. Pre elimináciu nežiadúcich účinkov na organizmus uvádza niekoľko odporúčaní:
- obmedziť dobu pobytu vonku
- skrátiť vetranie obytných miestností
- obmedziť fyzickú námahu vonku

Za príčiny smogovej situácie ústav uvádza vysoké emisie z vykurovania pevným palivom, dopravy a z ďalších lokálnych zdrojov. Zároveň kvôli nepriaznivým rozptylovým podmienkam vplyvom počasia patria k najcitlivejším skupinám populácie starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.
Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:
- Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva, vznikajú pritom okrem častíc PM10 aj ďalšie toxické látky,
- V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené ,
- pravidelne čistiť kotol a komín, prikladať radšej častejšie po menších dávkach, nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň, ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C.
Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú obyvatelia dotknutých častí.


Kontaktné údaje