Kvôli búracím prácam obmedzenia

. Zobrazené v Videosprávy

Uzávierka sa týka dní streda - štrvtok v troch etapách. Počas búracích prác objektu bývalého Obchodného Domu Tesco z bezpečnostných dôvodov bude uzavretá časť ulice Štefánikova. Uzávierka sa týka dní streda - štrvtok v troch etapách.
14.až 15.februára, 21.až 22.februára a 28.februára až 1.marca.
Z bezpečnostných dôvodov sa pri búracích prácach uzavrie časť ulice Štefánikovej, a to od ulice Hlavnej po ulicu Janka Borodáča v dĺžke 100 m. Doprava bude vedená po miestnych komunikáciách - Janka Borodáča, Pavlovičovo námestie a ulice Masarykova.
Cestná svetelná signalizácia bude počas uzávierky vypnutá, zvislé dopravné značky, ktoré nebudú v súlade s dočasným dopravným značením, sa počas realizácie prekryjú.


Kontaktné údaje