Chorobnosť sa zvýšila

. Zobrazené v Videosprávy

Nárast chorobnosti v Prešovskom kraji pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva informoval, že vyučovanie v Prešovskom kraji bolo prerušené v 11 materských, 31 základných a troch stredných školách. V okrese Prešov sa jednalo o sedem základných a jednu materskú školu.
Chorobnosť dosiahla takmer 3 000 chorých na stotisíc obyvateľov, pričom najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 15 až 19-ročných.

Kontaktné údaje