Na úrade nájdeme pamätihodnosti

. Zobrazené v Videosprávy

Na paneloch ich nájdete prehľadne.
Za dverami mestského úradu sa znovu menili veci. Tentokrát boli na chodbu umiestnené panely na ktorých sú zobrazené pamätihosti mesta Prešov. V Prešove máme mestským zastupiteľstvom odsúhlasených 46 pamätihodností. Z nich je 19 hmotných nehnuteľných, 10 hmotných hnuteľných a 10 nehmotných pamätihodností. Naposledy poslanci schválili sedem. Medzi ktorými boli pamätná udalosť - začiatky televízneho vysielania v Prešove v rokoch 1957-1961, listina týkajúca sa založenia Evanjelického kolégia v Prešove z roku 1665, konvolút tlačí zo 16. storočia s prácami Martina Luthera, rukopis lexikografického diela Jána Samuela Kleina z 18. storočia, soľnobanská čipka, pionierska fontána na Námestí legionárov v Prešove a prešovský štátny žrebčinec. Na chodbe Radnice tak návštevník, či obyvateľ mesta si bude môcť prehľadným spôsobom pozrieť všetky pametihodnosti mesta, ktoré sa mestským parlamentom schvaľujú od roku 2009.

Kontaktné údaje