Státie v centre mesta

. Zobrazené v Videosprávy

V Prešove upravujú pravidlá na vstup vozidiel do pešej zóny v centre mesta. Cieľom úpravy je vrátiť pešiu zónu chodcom.
Nejednoznačnosť dopravného značenia spôsobovala, že sa v pešej zóne ocitali vozidla aj mimo času vyhradeného na zásobovanie, prípadne si niektorí vodiči čas určený na zásobovanie zamieňali za parkovanie.
Po novom bude pre ľahké nákladné vozidlá vyhradený čas na dopravnú obsluhu výlučne ráno od 5.00 h do 9.00 h. Mimo tohto vyhradeného času bude potrebné zvláštne povolenie, o ktoré bude potrebné požiadať na mestskom úrade. Taxíky budú môcť na pešiu zónu vstupovať bez obmedzenia v čase od 20.00 h od 5.00 h, cyklisti neobmedzene. Povolenie na vjazd do pešej zóny môže vydať mesto Prešov len na základe podanej žiadosti. Formuláre žiadosti nájdete na www.presov.sk  v sekcii Ako vybaviť – Doprava.
Povolenie na vjazd do pešej zóny môže mesto Prešov vydať aj na zabezpečenie
organizácie v súvislosti s konaním civilných alebo cirkevných obradov, konajúcich sa v objektoch, kostoloch a chrámoch nachádzajúcich sa na uliciach tvoriacich pešiu zónu. Tu je stanovené, že sa jedná o maximálne dve vozidlá pre jeden obrad s možnosťou státia na nevyhnutne potrebný čas počas trvania obradu.

Kontaktné údaje