Dve budú otvorené

. Zobrazené v Videosprávy

O deti bude postarané v MŠ Fraňa Kráľa a MŠ Zemplínska. Vianočné sviatky v kruhu našich najbližších sa nezadržateľne blížia a aj tento rok niektorí rodičia musia riešiť otázku umiestnenia svojich ratolestí mimo dní pracovného pokoja.
Mesto Prešov vychádza v ústrety rodičom, ktorým pracovné povinnosti nedovoľujú byť medzi vianočnými a novoročnými sviatkami so svojimi rodinami po celý deň. Tento rok budú počas vianočných prázdnin rodičom k dispozícií dve prešovské materské školy v dňoch 27., 28. a 29.decembra.
O deti bude postarané v MŠ Fraňa Kráľa a MŠ Zemplínska. Riadna prevádzka škôlok je od 6.00 h do 17.00 h. V prípade záujmu rodičov je potrebné vopred nahlásiť meno dieťaťa riaditeľkám svojich MŠ, ktoré navštevujú. Od 2. januára 2018 bude následne všetkých 20 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov otvorených podľa zvyčajného harmonogramu.

Kontaktné údaje