Halloween v Prešove

. Zobrazené v Videosprávy

Hlavnú ulicu zaplnili tekvičkami a atmosféru dopĺňali žiaci prezlečení v maskách. Minulý týždeň sa prešovské námestie zaplnilo študentmi a ich výrobkami zhotovenými v rámci praxe. Výstavu v strede mesta zorganizovala Stredná priemyselná škola s drevárskym a nábytkárskym zameraním v Prešove. Žiaci prezentovali svoju školu a výrobky, ktorých hlavným motívom bol Halloween. Hlavnú ulicu zaplnili tekvičkami, okoloidúcim ponúkali sladkosti a halloweensku atmosféru dopĺňali žiaci prezlečení v maskách. Prešovčania mali možnosť spoznať výrobky žiakov, ktorí študujú odbor umelecko - remeselné spracovanie dreva. Škola ponúka aj ďalšie štúdijné odbory a to operátor drevárskej a nábytkárskej výroby aj trojročné učebné odbory stolár a čalúnik. Záujem o štúdium na školách s technickým zameraním v súčasnosti upadá. Techniku sa ale študovať oplatí. Dopyt po absolventoch týchto odborov sa u zamestnávateľov čoraz viac zvyšuje. Strednú priemyselnú školu drevársku v Prešove navštevuje približne 160 žiakov, ktorý v rámci praktického vyučovania nadobúdajú zručnosti. Po ukončení štúdia sa tak vedia hneď uplatniť aj v praxi.

Kontaktné údaje