V rámci festivalu 3D model

. Zobrazené v Videosprávy

Jeden z autorov 3D modelu nám ho predstavil.
V dňoch 27. až 29. septembra sa v Prešove konal Festivalu architektúry a dizajnu. V rámci odbornej konferencie, konanej v PKO vystúpili prezentáciou aj tvorcovia bronzového 3D modelu mesta Mgr. art. Peter Beňo a Bc.Ján Poľanský. Okrem konferencie boli pripravené aj sprievodné akcie. Jedna sa konala v Caraffovej väznici. Bola ňou výstava História miest v novodobom dizajne, ktorá fotografiami predstavila poľské partnerské mesto Krosno. Ďalšími bola výstava v centre mesta, súťaž Kreslím svoje mesto, výstava diel nominovaných na cenu časopisu Arch za rok 2016 a aj ďalšie akcie si pripravili spoluorganizátori podujatia.

Kontaktné údaje