Priecestie opravia v auguste

. Zobrazené v Videosprávy

V dňoch 19. až 21. augusta budú ŽSR rekonštruovať. V dňoch 19. až 21. augusta budú Železnice Slovenskej Republiky rekonštruovať železničné priecestie na trati Kysak – Plaveč. Oprava priecestia si vyžiada úplnú uzávierku v oboch smeroch v dotknutej  časti Levočskej ulice, premávka bude vedená po obchádzkovej trase.

Obchádzkové trasy povedú po miestnych komunikáciách Obrancov mieru – Požiarnická – Urbánkova obojsmerne.
V opačnom smere ako doplnková trasa bude slúžiť trasa Volgogradská – Mukačevská –  Čapajevova – Bjornsonova – Sabinovská.

S uzávierkou je potrebné rátať v dňoch 19. až 21. 8. 2017. Počas prác na železničnom priecestí bude v dotknutom úseku cesty I/18 Levočská usmernená automobilová doprava dočasným dopravným značením, aby bola v maximálnej miere zabezpečená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Práce na oprave železničného priecestia sa v dňoch 14. až 16. augusta dotknú aj úseku Pavlovičovo námestie, obchádzka povedie po priľahlých komunikáciách.

Kontaktné údaje