Počas horúčav v meste

. Zobrazené v Videosprávy

Prešov reaguje na horúce dni, polieva ulice. Mesto zabezpečilo znižovanie teploty ovzdušia a zvlhčovanie vzduchu postrekom ulíc a verejných priestranstiev. Denne sa spotrebuje objem najmenej 8 kubíkov vody.

Polievajú sa najfrekventovanejšie cesty vo všetkých mestských častiach, vzduch sa rosí v centre mesta, najmä na pešej zóne, kde sa pohybuje najviac ľudí. Polievanie sa realizuje v priebehu celého dňa vtedy, keď teplota vystúpi nad extrémne hodnoty. V takýchto prípadoch sa rosenie realizuje aj niekoľkokrát za deň, podľa potreby.

V letných dňoch a vysokých teplotách sú nenahraditeľnými aj prešovské fontány, ktoré majú nielen estetický, ale aj zdravotný význam, pretože sú významným zvlhčovačom a ionizátorom ovzdušia. Na území mesta Prešov je v súčasnosti desať fontán. V prevádzke sú každoročne od apríla do konca októbra. Ich čerpadlá ročne spotrebujú cca 75 000 kWh elektrickej energie a do kolobehu uvedú približne 2 000 m3 vody.

Kontaktné údaje