Rusíni v Múzeu

. Zobrazené v Videosprávy

V nedeľu 23. júla od 15. 00 hodiny svojim druhým podujatím pokračuje Leto s Rákocim. V nedeľu 23. júla od 15. 00 hodiny svojim druhým podujatím pokračuje Leto s Rákocim na nádvoria Krajského múzea v Prešove. Tohto roku, v súvislosti so 770. výročím prvej písomnej zmienky o Prešove ponúka tento cyklus letných múzejných stretnutí kultúru menšín a etník, ktoré sa tiež podieľali  na spoločenskom, kultúrnom i hospodárskom živote mesta a vytvárajú jeho charakteristický kolorit a neopakovateľnú atmosféru.

V nedeľu budú na rade Rusíni. Žijú pozdĺž severných a južných svahov Karpát, na rozhraní Ukrajiny, Slovenska a Poľska. Menší počet  Rusínov žije aj v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a Českej republike. V žiadnom štáte nemajú administratívne vyčlenené územie.

Štipka histórie a folklóru, kúsok poznania a zábavy s podtónom tolerancie a stáročnej koexistencie – je to pravé pre letné nedeľné popoludnie v príjemnom prostredí Rákociho paláca – Krajského múzea v Prešove pre všetkých, ktorí radi spoja poznanie so zábavou.
Záštitu nad podujatím Leto s Rákocim v Krajskom múzeu v Prešove prevzal predseda PSK MUDr. Peter Chudík a primátorka Mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Kontaktné údaje