Ďalšie MHD zastávky

. Zobrazené v Videosprávy

Ďalších päť zastávok MHD sa opravuje v tomto roku Ďalších päť zastávok MHD sa opravuje v tomto roku. V Prešove pritom je za tri roky pribudne takmer dvadsať zrevitalizovaných zastávok. Minulého roku mesto opravilo 2 684 metrov štvorcových plôch  na deviatich zastávkach MHD a predvlani  boli opravované nástupné plochy zastávok na Hlavnej a Masarykovej ulici.
Práce na tohtoročných piatich zastávkach pokračujú podľa plánu, začali v júni, s termínom ukončenia do konca augusta. Tri sú na Budovateľskej ulici, dve na sídliskách Sekčov a Šváby. V rámci ich rekonštrukcie sa vytvoria nové niky mimo vozovky cesty v mieste súčasných zastávok, s prispôsobením ich dĺžky kĺbovým trolejbusom, podľa priestorových možností v teréne. Nástupné plochy zastávok budú vytvorené zo zámkovej dlažby a ohraničené obrubníkmi. Počas realizácie prác dôjde k posunu zastávok MHD, približne 20 m v smere jazdy vozidiel.

Kontaktné údaje