Delňa pripravená na leto 2017

. Zobrazené v Videosprávy

Voda v rekreačnom areáli Delňa je vhodná na kúpanie. Technológiu, ktorú pred rokom navrhol prof.  Blahoslav Maršálek sa osvedčila a voda sa pomocou nej sa bude čistiť aj túto sezónu. Zariadenia zabezpečujú dávkovanie síranu železitého a vápenného mlieka. Ide o metódu používanú  na úpravu pitných a priemyselných vôd a k čisteniu všetkých druhov odpadových vôd. V sedimentačnej pred nádrži Rusalka boli inštalované norné steny, ktoré slúžia na usádzanie vyzrážaných nečistôt. Aj ďalšie technológie zabezpečujú špecifické kultúry mikroorganizmov, ktoré udržiavajú kvalitu vody v nádrži na kúpanie. Nezávislé laboratórium urobilo rozbor a výsledkom je, že voda dosahuje predpísané parametre a je vhodná na kúpanie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva preto vydal kladné stanovisko na prevádzkovanie rekreačného areálu Delňa.

Kontaktné údaje