Školy ukončili rok 2016/17

. Zobrazené v Videosprávy

V piatok 30. júna bol pre školákov výnimočný. Už na začiatku dňa badali  zmenu. Na priechodoch pre chodcov im strážili policajti, pri príchode do škôl mali poväčšine spoločné zhromaždenie, kde im vedenie školy predstavilo najúspešnejších žiakov v rôznych činnostiach počas roka. Pripravili si pre nich spolužiaci aj kultúrne vystúpenia a potom prišlo zúčtovanie ich aktivity a dosiahnutých vedomostí prostredníctvom vysvedčenia z rúk triednych učiteľov.
Dva mesiace sú pred školákmi, tak aj my prajeme všetkým príjemné užitie si letných prázdnin, načerpajte nové sily a v septembri sa vráťte všetci do škôl s novými zážitkami a plný síl.

Kontaktné údaje