35. MsZ naživo 28.6.2017 od 13:00

. Zobrazené v Videosprávy

14. júna rokovala Mestská rada na svojom 33. riadnom zasadnutí. Na tlačovej konferencii o uzneseniach rady novinárov informovali zástupcovia mesta a samotnej rady. V programe mala rada 21 bodov medzi ktorými bolo viacero všeobecne záväzných nariadení, majetkových prevodov, no i zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Rada tiež odporučila primátorke mesta Andrey Turčanovej zvolať 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 28. júna, so začiatkom o 10 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24. Z tohto zasadnutia Vám Televízia Tv7 prinesie priamy prenos v televízii aj na internete.

Kontaktné údaje