Porota vybrala model mesta

. Zobrazené v Videosprávy

Hodnotiaca komisia vybrala víťazný návrh na vytvorenie 3D modelu historického centra Prešova. Členovia komisie sa zhodli, že najlepším návrhom je ten, ktorý do súťaže zaslali Mgr. art. Peter Beňo a Bc. Ján Poľanský. Podľa odborníkov je dielo kultivované, prehľadné, dobre čitateľné a má funkčné riešenie, vrátane širších vzťahov mesta. Vyzdvihli tiež vhodné znázornenie priebehu 49-tej rovnobežky.
3D model historického centra Prešova bude vytvorený v rámci spoločného projektu s názvom História miest v novodobom dizajne, ktorý  realizujú mestá Prešov a poľské Krosno v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg. V centre mesta Prešov je plánované osadenie bronzového 3D modelu historického centra mesta so zvýraznením významných prešovských dominánt. Mesto Krosno prostredníctvom 3D okuliarov a panoramatického ďalekohľadu priblíži historické a kultúrne objekty miest historickej trasy Karpát.
Súčasťou projektu je aj workshop a konferencia, s diskusiou k moderným technológiám v architektúre s ohľadom na historické skúsenosti. Premeny mestského prostredia oboch miest za posledných 150 rokov budú predstavené vo fotografickom albume.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou  EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je propagácia, rozvoj a trvalo udržateľné využitie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva miest a regiónov s cieľom zvýšiť atraktivitu pohraničia pre návštevníkov a obyvateľov.

Kontaktné údaje