Výstava pri príležitosti 770. výročia

. Zobrazené v Videosprávy

Krajské múzeum v spolupráci so Štátnym archívom pripravilo jedinečnú výstavu. Výstavu je pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej. Výstava s názvom Prešov - mesto v srdci Európy trvá od 8. júna do 5. novembra. Verejnosti predstavuje prierez dejinným vývojom mesta za posledných 770 rokov. Návštevníci v múzeu si okrem exponátov, týkajúcich sa jednotlivých historických etáp Prešova, môžu vzhliadnuť unikátne originálne listiny, ktoré sú zvyčajne očiam verejnosti nedostupné. Za ich sprístupnenie možno poďakovať Štátnemu archívu v Prešove. Výstava sa dotýka konkrétnych celkov, ale aj významných a tragických udalostí, ktoré boli pre mesto kľúčové a nechali na jeho kultúrnom charaktere stopu. Oboznámite sa, akým smerom sa uberalo mesto vďaka cechom a remeslám, akú malo konfesionálnu či etnickú identitu jeho obyvateľstvo, aké následky mal pre mesto ničivý požiar v roku 1887, s čím súvisí aj organizovanie hasičstva v Prešove.
Dozvedieť sa môžete aj o smutných udalostiach, ktoré nechali tvári mesta výrazné jazvy, ako boli Prešovské krvavé jatky, poprava vojakov v roku 1918, 1. Židovský transport, či bombardovanie Prešova. Za zmienku určite stojí aj prvé trvalé osídlenie priamo v meste, ktoré dokladujú archeologické nálezy od 8.storočia, napríklad na Pavlovičovom námestí alebo na Slovenskej ulici v Prešove. Keďže mesto ležalo na dôležitej križovatke ciest, rozvíjalo sa v stredoveku ako remeselnícka a obchodnícka osada.

Prvá písomná zmienka o Prešove pochádza zo 7. novembra 1247, v ktorej dostalo pomenovanie Epurries. Z listiny Belu IV., napriek tomu, že je iba z odpisu, sa dozvedáme o sťažnosti cisterciánskych mníchov z Bardejova, ktorí obviňujú prešovských Nemcov, že si posunuli hraničné kamene na časť ich pozemkov. Nemci sa usadili v Prešove na mieste Hlavnej ulice už v 12. storočí, a to na pozvánku samotného kráľa. Ten po tatárskych vpádoch pozýva hostí do spustošenej krajiny, s cieľom, aby ju hospodársky oživili. Preto v roku 1299 panovník Ondrej III. vďačne udelil nemeckým obyvateľom Prešova, ale aj Veľkého Šariša a Sabinova mestské výsady. Privilégium sa vysťahovalo aj na ostatné obyvateľstvo, aj napriek tomu, že bolo udelené Nemcom. Prešov sa tak vymanil spod nadvlády hradného panstva v Šariši a stal sa kráľovským mestom.
Výstavu 770 - Prešov - mesto v srdci Európy si môžete pozrieť v  Krajskom múzeu v Prešove do 5. novembra tohto roku.

Kontaktné údaje