Prešov z neba

. Zobrazené v Videosprávy

Publikácia ktorá má reprezentovať mesto. Záujemcom ponúka vyše sto leteckých záberov netradičných pohľadov na známe prešovské dominanty, sídliská či okolité turistické atrakcie.
Primátorka Andrea Turčanová uviedla toto dielo do života posypaním prešovskou soľou vo farbách mesta.
Knižne spracované fotografie sú pestrou mozaikou aj z časového hľadiska, pretože sú v nej tak zábery zo zimného obdobia, ako aj z letných mesiacov. Zástupcovia vydavateľa prezradili, že počas prípravy publikácie nalietali nad Prešovom niekoľko hodín a vytvorili viac ako 600 záberov, z ktorých sa do knihy dostala šestina.

Kontaktné údaje