Zhyb pre Prešov

. Zobrazené v Videosprávy

Pred mestskou radnicou sa počas dní mesta konal aj charitatívny projekt. Okrem propagácie zdravého životného štýlu sa organizátori snažili aj finančne podporiť neziskovú organizáciu Trojlístok. Každý jeden zhyb bol vykupovaný sumou 20 centov súkromnou Nemocnicou v Košiciach a následne venovaný tejto neziskovej organizácii.
Okrem samotnej charitatívnej akcie prebiehali aj bezplatné diagnostické vyšetrenia - meranie krvného tlaku, pulzu, okysličenia krvi, množstva tuku v tele a edukácia prvej pomoci dospelým i bábätkám. Podujatie zabezpečovali nezisková organizácia Active life v spolupráci s mestom Prešov, nemocnicou Košice - Šaca a skupinou Jogabatic. Vyzbierané financie boli venované
Neziskovej organizácii Trojlístok, ktorá realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nad užívania psychoaktívnych látok a závislosti.

Kontaktné údaje