Dopravný podnik deťom

. Zobrazené v akcie v regióne

Na Deň otvorených dverí Dopravného podniku mesta Prešov, okrem iného:
PREJAZD AUTOBUSU S CESTUJÚCIMI UMYVÁRŇOU AUTOBUSOV!


30.5.2015 od 10:00 do 14:00

Kontaktné údaje