FEAD - Festival architektúry a dizajnu

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Ing. arch. Mária Čutková
hlavná architektka mesta Prešov
Ing. arch. Peter Marcinko
autor myšlienky FEAD-u
Ing. Eva Semanová
riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove
 
MODERÁTORKA:
Kvetoslava Mudríková

Kontaktné údaje