Smart City

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
JUDr. Veronika Vozárová vedúca SO pre Integrovaný regionálny operačný program
Mgr. Matúš Vencúrik informatik, oddelenie podporných činností MÚ

Školstvo

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Mgr. Igor Hodžia,
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu
PaedDr. Jitka Semivanová,
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
 

FEAD - Festival architektúry a dizajnu

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Ing. arch. Mária Čutková
hlavná architektka mesta Prešov
Ing. arch. Peter Marcinko
autor myšlienky FEAD-u
Ing. Eva Semanová
riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove
 
MODERÁTORKA:
Kvetoslava Mudríková

Kontaktné údaje