Sociálne služby

. Zobrazené v Život v Prešove

Hostia:
PhDr. Jana Zakarovská, vedúca oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Prešov
Mgr. Terézia Bilasová, PhD., vedúca oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie MsÚ Prešov

Kontaktné údaje