Masterplan

. Zobrazené v Život v Prešove

Hostia:
Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta Prešov
Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ Prešov

Investície 2.

. Zobrazené v Život v Prešove

Téma: Investície 2.časť
 
HOSTIA:
Ing. Andrea Turčanová primátorka mesta Prešov
Ing. Magdaléna Artimová Vedúca odboru strategického rozvoja MÚ

Investície

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Ing. Andrea Turčanová primátorka mesta Prešov
Ing. Magdaléna Artimová Vedúca odboru strategického rozvoja MÚ

Smart City

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
JUDr. Veronika Vozárová vedúca SO pre Integrovaný regionálny operačný program
Mgr. Matúš Vencúrik informatik, oddelenie podporných činností MÚ
 
MODERÁTORKA: Kvetoslava Mudríková

Školstvo

. Zobrazené v Život v Prešove

HOSTIA:
Mgr. Igor Hodžia,
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu
PaedDr. Jitka Semivanová,
vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu
 
MODERÁTORKA:
Kvetoslava Mudríková

Kontaktné údaje